Trampaj.com - internet tržnica

trampaj.com

Trampa je jedan od prvih oblika ljudske trgovine. Koristila se u starim civilizacijama za razmjenu robe bez upotrebe novca. Danas, u vrijeme recesije i novčane krize, kada ga je sve manje, trebamo se udružiti i mijenjati stvari međusobno. Sigurno imate predmeta koje vam smetaju u podrumu, tavanu ili stanu. Ne možete ih prodati, a ne želite ih ni baciti. Zato ih trampajmo.

Tagovi:



thumbnail


Tim sajta Trampaj.com - internet tržnica

Sajt trampaj.com trenutno nema administratora.

Radili ste na sajtu trampaj.com? Postani deo tima.