Uslovi

Evo nekoliko pravila za korisnike i posetioce web sajta Globalno Selo:

Vlasnici sajtova iz direktorijuma Globalno Selo su vlasnici prava da upišu, zahtevaju izmene kao i da obrišu podatke o svojum sajtovima iz direktorijuma.

Upis sajtova u direktorijum je besplatan s tim što možemo ponuditi dodatne komercijalne usluge kojima se ubrzava ili poboljšava kvalitet unetih podataka o sajtovima.

Pravila za prijavljivanje web sajtova

Vaš web sajt prijavite samo jedanput u bazu web sajtova Globalnog Sela. Svaka sledeća prijava može biti tretirana kao spam. Za eventualne promene podataka o vašem sajtu obavestite nas putem kontakt forme.

Prijavljeni sajt mora, bar delimično, imati tekstualne sadržaje na jezicima srpsko-hrvatskog govornog područja (WE ONLY ACCEPT WEB SITES WITH SERBIAN, CROATIAN OR BOSNIAN CONTENT).

Prijavljeni web sajt ne sme imati sadržaje koji promovišu mržnju, nasilje, sve oblike netolerancije, ugrožavanje privatnosti, nehumane postupke, nelegalne aktivnosti i sl. Takođe neće biti prihvaćeni web sajtovi sa pornografskim sadržajem, promotivnim materijalima za alkohol, duvan, narkotike, lekove itd. Globalno Selo zadržava pravo da bez najave ukloni sve web sajtove koji krše neko od ovih pravila.

Prilikom prijavljivanja sajta, polje “Naslov sajta” ne sme drastično da se razlikuje od domena sajta. Polje “Opis sajta” treba da sadrži najmanje 50 a najviše 150 reči. Ključne reči se moraju striktno odnositi na sadržaj vašeg sajta. Navedite ispravan URL i email adresu, kako bi dobili povratnu informaciju o unetom sajtu.

Vaš web sajt se mora korektno prikazivati u svim glavnim Internet browserima (Firefox, Intenet Explorer, Opera, Safari).

Vaš web sajt ne sme sadržati bilo koju skriptu ili grafički element koji može ometati posetioce koji dolaze sa Globalnog Sela npr. pop-up, pop-under skripte, java applete, napadne banere itd.

Ne prihvatamo web sajtove koji su nedovršeni, imaju nefunkcionalne linkove kao ni sajtove koji su siromašni tekstualnim i grafičkim sadržajem.

Prijavljeni sajt mora biti dostupan 24 sata 7 dana u nedelji.

Prihvatamo sve web sajtove na top domenima (npr. www.imesajta.com) izuzev sajtova na besplatnim domenima (npr. .tk, .cc, .nr itd). Izuzetak su sajtovi vanredno bogati sadržajem.

Generalno, ne prihvatamo prijavu web sajtova na poddomenima (npr. poddomen.imesajta.com). Izuzetak su sajtovi bogati sadržajem, blogovi (npr. imebloga.blogger.com) i sl.

Bez izuzetka ne prihvatamo prijave stranica web sajtova npr. (www.imesajta.com/ime-strane.html) kao ni afilliate stranice (www.imesajta.com/?aff=123456).

Sa prijavom prihvatate da urednici Globalnog Sela mogu odbiti prijavu vašeg web sajta ukoliko on ne zadovoljava osnovne zahteve.

Sa prijavom prihvatate da urednici Globalnog Sela mogu izmeniti tekst prijave (naslov, opis, lista tagova) kako bi ga prilagodili politici direktorijuma.

Vlasnici sajtova koji nisu zadovoljni kako je njihov sajt predstavljen u direktorijumu u svakom trenutku imaju pravo da putem kontakt forme zahtevaju ispis iz direktorijuma Globalno Selo. Obavezujemo se da ćemo brisanje iz direktorijuma obaviti najkasnije 48 sati od prijema zahteva.