Tag "zdrava-voda" (1/1)


Prečišćavanje i dezinfekcija voda

Prečišćavanje i dezinfekcija voda

Aqua Crystal je naučno – proizvodni centar koji se bavi naučno-istraživačkom i proizvodnom delatnošću. Bavimo se proizvodnjom uređaja za prečišćavanje pijaćih, bazenskih i industrijskih voda.


Banja Kulaši.info

Banja Kulaši.info

Stoljetna tradicija banje Kulaši zasniva se na izvorima izrazito ljekoite termomineralne vode (27 C). Voda je bakterijološki potpuno sterilna, a posebne karakteristike su da je visoko alkalna i sa niskom mineralizavijom. U Evropi postoje samo tri izvora ovakve vode. Hotelski smeštaj banje Kulaši predstavlja moderna, renovirana građevina opremljena prema standardima koji pružaju konfor i udobnost.