Tag "virtualni-asistent" (1/1)


Tim2P-Virtuelni asistenti

Tim2P-Virtuelni asistenti

Tim poslovnih virtuelnih asistenata pruža usluge iz oblasti: administracije, grafičkog i web dizajna, pripreme za štampu, brendiranja, marketinga i finansija


Virtualni asistent.net

Virtualni asistent.net

Online marketinške, administrativne, organizacijske i druge usluge malim, srednjim i velikim tvrtkama na virtualnoj bazi pruža Virtualni asistent.net.