Tag "vajati" (1/1)


Kasper Travel

Kasper Travel

Kasper Travel je turistička agencija koja se bavi promocijom Srbije i receptivnim turizmom. Agencija je za dve i po godine postojanja postigla veliki uspeh u promovisanju SRBIJE svugde po svetu sto je rezultiralo dovodjenju velikog broja stranih turista kod nas kao i veliki broj stranih investitora . Kasper travel je spacijalizovana agencija za avanturistički i visoki turizam u Evropi.


Seoski turizam Srbije

Seoski turizam Srbije

Seoski turizam Srbije je sajt koji nudi detaljan pregled svih sela u Srbiji gde se možete odmoriti isto tako kvalitetno kao i na nekim drugim destinacijama. Na sajtu možete pronaći privatan smeštaj u etno selima, konacima, vikendicama, salašima, kućama na selu, vilama, seoskim hotelima.