Tag "subotica-omladinska-kultura" (1/1)


FOKUS - Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo

FOKUS - Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo

Fokus je Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo bi trebalo da bude otvoren za sve sugrađane koji istinski žele bogat kulturni i društveni život. Fondacija bi trebalo da bude gradska institucija koja ima za zadatak promovisanje vrednosti savremenog, interkulturalnog, postmodernog i urbanog društva. Posebnu ulogu u formiranju takvog kulturnog identiteta našeg grada bi imali mladi koji su se o izgradnji i usvajanju modela kulture najmanje pitali.