Tag "projekti" (1/1)


Gportal.rs

Gportal.rs

Gportal.rs je građevinski informator Srbije. Vesti, događaji,projekti, novosti,dizajn,arhitektura ... Jedinstvena berza građevniskog materijala. Svaki dan uz gradjevninu.


Hops.rs

Hops.rs

Hops.rs je sajt koji omogućava stručnjacima da dodju do posla.


FONIS.rs

FONIS.rs

Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka FONIS je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, ostvarivanje stručnih praksi u IT oblastima.


Predsednik Republike Srbije

Predsednik Republike Srbije

Zvanična prezentacija Predsednika Republike Srbije. Saznajte sve o dužnostima i ovlašćenjima predsednika, o informativnom radu, dokumentima, najnovijim vestima, saopštenjima, konferencijama za novinare, obraćanju naciji. Obavestite se o događajima koji slede, govorima, intervjuima, međunarodnim aktivnostima i projektima. Pogledajte foto i video galeriju, audio zapise, državne simbole i Novi dvor.