Tag "pr" (1/1)


SVA agencija

SVA agencija

Agencija SVA je posebno kreativno mesto. Na šta god da ste navikli u ovom čudnom poslovnom svetu, stavite to na stranu na trenutak. Pozivamo vas da vidite kako izgleda kada se svaki projekat, brend i klijent tretira kao posebna priča, i ima svoje, po meri sklopljene kampanje, strategiju i medija planiranje. Pored ATL i BTL kampanja, naše ideje razvijamo i kroz: nove biznis module, holističke PR kampanje, SMS projekte, TV produkciju, internet kampanje, kreativnu implementaciju novih tehnologija, promocije, event menadžment, humanitarne i socijalne projekte.


PR Objave - Online distribucija saopštenja

PR Objave - Online distribucija saopštenja

PR Objave je servis za distribuciju saopštenja za javnost putem primarno Internet medija.


Marketing odjel d.o.o.

Marketing odjel d.o.o.

Naš posao je Vaš marketing i Vaši odnosi s javnošću (PR). Agencija Marketing odjel nudi Vam usluge na vrijeme i na Vaše zadovoljstvo, bez obzira na važnost i kvantitetu promotivnog nastupa. Naš angažman možete očekivati i kada tražite jednokratni projekt ili poslovno savjetovanje ili stvaranje osnovnih promotivnih poruka, a isto tako kada tražite potpuno preuzimanje brigu oko svih marketinških aktivnosti. www: http://www.marketing-odjel.com/