Tag "poslovna-korespodencija" (1/1)


KG Virtualna Kancelarija

KG Virtualna Kancelarija

KG Virtualna Kancelarija je skup usluga za male firme, preduzetnike i konsultante koje omogućavaju velike uštede u poslovanju i značajno povećavaju efikasnost. Osim toga naše usluge su namenjene svima koji prednost nad automatskim porukama daju komunikaciji kijenata sa živom osobom, čak i u fazi kada nisu u mogućnosti zaposliti nekoga za taj deo posla. Istovremeno mozete povećati produktivnost i profesionalni imidž.


Freya prevodilačka agencija

Freya prevodilačka agencija

Freya prevodilačka agencija nudi usluge obostranog prevoda za engleski jezik i to: simultani i konsekutivni prevod događaja; pisani prevod raznih dokumenata i poslovne korespondencije, kao i lektorisanje dokumenata izrađenih na srpskom i engleskom jeziku.