Tag "informacioni-sistemi" (1/1)


FONIS.rs

FONIS.rs

Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka FONIS je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, ostvarivanje stručnih praksi u IT oblastima.


Multinet

Multinet

Multinet Vam može ponuditi kompletnu uslugu implementacije računarske mreže počev od projektovanja, kabliranja i instalacije opreme do administracije i održavanja mrežne infrastrukture. Multinet takodje može da preuzme brigu o integraciji informacionih sistema i poslovnih procesa korisnika kako bi objedino njihove funkcionalne i tehničke karakteristike unutar jednog interaktivnog sistema.


Golushin

Golushin

Agencija za poslovni softver Golushin bavi se projektovanjem, izgradnjom i uvođenjem informacionih sistema, web programiranjem i dizajnom. Agencija Golushin intenzivno sarađuje sa Fakultetom tehničkih nauka iz  Novog Sada i sa preduzećem Cam centar, takođe iz  Novog Sada koje je osnovano od strane profesora sa ovog fakulteta. Iskustvo ovih profesora u oblasti privrede, a pogotovo u oblasti industrijske proizvodnje sa praćenjem savremenih trendova u svetu daje poseban kvalitet izgrađenim informacionim sistemima. www: http://www.golushin.co.rs/


Conmag

Conmag

Kompjuterski poslovni sistemi, integralni sistemi za poslovanje, maloprodaja, veleprodaja, komision, autoservis, servis. Preduzeće Conmag bavi se projektovanjem i izradom informacionih sistema, kao i projektovanjem i postavljanjem mreža za potrebe svojih korisnika. Osim projektovanja informacionih sistema po zahtevima korisnika Conmag u svojoj ponudi ima i veći broj gotovih, standardizovanih aplikacija.