Tag "informacioni-sistem" (1/1)


Proinfo-soft

Proinfo-soft

Pro Info je firma koja se bavi projektovanjem i izradom informacionih sistema. Osnovna poslovna orijentacija naše firme predstavlja realizacija kompletnih, integrisanih aplikativnih rešenja za podršku poslovnim sistemima. Pored postojećih softverskih rešenja koja nudimo, obezbeđujemo i uslugu realizacije potpuno novog softvera prema Vašim specifičnim potrebama.


Dynamic Software

Dynamic Software

Dynamic Software je agencija za izradu kompjuterskih programa i savetovanje. Nudimo kompaktan i integrisani informacioni sistem za poslovanje preduzeća i vođenje knjigovodstva.


Pro Info Soft

Pro Info Soft

Pro info Soft je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih rešenja svih veličina, od malih do enterprise.


IT navigator- poslovni softver

IT navigator- poslovni softver

Poslovni softver IT navigator je integralni informacioni sistem namenjen malim i srednjim proizvodnim i trgovinskim preduzećima kao i knjigovodstvenim agencijama.U stvaranje ovog softvera, uključeno je znanje i iskustvo u stvaranju programskog paketa Max for Dos. Omogućava rad u lokalnom i mrežnom okruženju i pristup serveru sa udaljenih radnih stanica. www: http://www.navigator-info.com/