Tag "gui" (1/1)


GoldieUI

GoldieUI

GoldieUI je blog o interfejsu. Buduće inspiracije za interfejs, prototipovi i interakcija čoveka i računara.