Tag "fon" (1/1)


FONIS.rs

FONIS.rs

Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka FONIS je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, ostvarivanje stručnih praksi u IT oblastima.


Puškice - FON

Puškice - FON

Pronađite korisne informacije, skripte, isptne rokove, rešenja, ispitna pitanja, puškice i sličan materijal u elektronskom obliku. Preuzmite rezultate ispitnih rokova na Fakultetu Organizacionih Nauka, saznajte ko su vam nastavnici, šta da koristite od literature i kako da položite ispit. www: http://www.puskice.net/